FAQ - často kladené otázky

Obsah:

  1. Inštalácia OCmod zmien neprebehla správne
  2. Po stlačení tlačidla "Aktualizovať kategórie" sa objaví hláška "Aktualizácia kategórii zlyhala."

Zoznam najčastejších otázok alebo problémov a ich riešení

Inštalácia OCmod zmien neprebehla správne

Zoznam možných príčin pre rôzne verzie OpenCartu a vhodných riešení nájdete v nasledovnej tabuľke. Ak sa nič z toho na Váš prípad nevzťahuje, môžete sa obrátiť na našu podporu.

Verzie OC Rozšírenie Prejavy Možné príčiny Riešenia
2.0.0.0 - 2.1.0.2 Heureka.cz,
Heureka.sk
- v nastavení produktov a kategórií sa neobjavuje záložka s názvom rozšírenia
- v systémovom logu (súbor system\storage\logs\error.log) sa objavuje chyba "PHP Warning: DOMDocument::loadXML(): CData section not finished"
- stĺpec "xml" (OC v2.0.1.0 - 2.1.0.2), prípadne "code" (OC v2.0.0.0) v databázovej tabuľke modification má typ "text"
Nebolo dodržané správne poradie krokov inštalácie a preto sa automaticky nezmenila maximálna veľkosť OCmod súboru v tabuľke modification. Odinštalovať rozšírenie a zopakovať v správnom poradí krokov.
Prístup OpenCartu k databáze nemá dostatočné práva na úpravu tabuľky a preto sa automaticky nezmenila maximálna veľkosť OCmod súboru v tabuľke modification. Manuálne zmeniť pod administrátorským účtom maximálnu veľkosť OCmod súboru v tabuľke modification pomocou query:
- pre OC v2.0.1.0 - 2.1.0.2: ALTER TABLE oc_modification CHANGE xml xml MEDIUMTEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ;
- pre OC v2.0.0.0: ALTER TABLE oc_modification CHANGE code code MEDIUMTEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ;

Po stlačení tlačidla "Aktualizovať kategórie" sa objaví hláška "Aktualizácia kategórii zlyhala."

Zoznam možných príčin a vhodných riešení nájdete v nasledovnej tabuľke. Ak sa nič z toho na Váš prípad nevzťahuje, môžete sa obrátiť na našu podporu.

Rozšírenie Možné príčiny Riešenia
Heureka.cz Neboli skopírované všetky súbory rozšírenia z inštalačného .zip súboru rozšírenia. Skontrolujte, že v koreňovom adresári sa nachádzajú nasledujúce súbory a ak nie, tak ich nakopírujte znova:
dflt_tmpk_heurekacz_category.xml
dflt_tmpk_heurekacz_delivery.xml
dflt_tmpk_heurekacz_productname_helper.txt
Heureka.sk Skontrolujte, že v koreňovom adresári sa nachádzajú nasledujúce súbory a ak nie, tak ich nakopírujte znova:
dflt_tmpk_heurekask_category.xml
dflt_tmpk_heurekask_delivery.xml
dflt_tmpk_heurekask_productname_helper.txt