OCmod

OCmod (OpenCart Modification System) umožňuje vývojárom rozširovať systém OpenCart o nové funkcionality bez toho, aby došlo k priamemu zásahu do inštalácie a zdrojového kódu jadra OpenCartu. Používanie modifikačných nástrojov (OCmod alebo vQmod) sa vyslovene odporúča, aby ste v budúcnosti mohli prejsť bez zbytočných problémov na novšie verzie OpenCartu.

OCmod je súčasťou systému OpenCart od verzie Opencart 2.0.0.0. Ide zjednodušenú verziu vQmodu, ktorý sa používal s rozšíreniami určenými pôvodne pre staršie verzie OpenCartu. Výhodou OCmodu je, že ho nie je potrebné dodatočne inštalovať, ako tomu bolo v prípade vQmodu.

Použitie OCmodu pre inštaláciu modifikácií jadra

 1. Prihláste sa do administračného rozhrania a rozkliknite Rozšírenia > Inštalátor rozšírení (viď Obrázok č.1).

  Obrázok č.1 - Administračné rozhranie OpenCartu
  Obrázok č.1 - Administračné rozhranie OpenCartu

 2. Kliknite na tlačítko Nahrať súbor a zvoľte cestu k XML súboru, ktorý v názve obsahuje .ocmod.xml alebo .ocmod.zip (viď. Obrázok č.2) a nachádza sa v rozbalenom .zip archíve s inštalačnými súbormi rozšírenia (viď. Obrázok č.1 zo sekcie Inštalácia). Výber potvrďte.

  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia
  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia

 3. V prípade, že inštalácia prebehla v poriadku vidíte na obrazovke informáciu o tom, že inštalácia prebehla úspešne (viď Obrázok č.3), v opačnom prípade sa zobrazí chybový výpis aj s popisom chyby.

  Obrázok č.3 - Úspešná inštalácia rozšírenia
  Obrázok č.3 - Úspešná inštalácia rozšírenia

 4. Rozšírenie je úspešne nainštalované a teraz je potrebné aktivovať modifikácie jadra systému OpenCart, ktoré boli pridané počas inštalácie. Rozklikneme sekciu Rozšírenia > Úpravy (viď Obrázok č.4).

  Obrázok č.4 - Administračné rozhranie OpenCartu
  Obrázok č.4 - Administračné rozhranie OpenCartu

 5. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých nainštalovaných modifikácií. Pre aktiváciu modifikácií je potrebné kliknúť na tlačítko Obnoviť v pravom hornom rohu obrazovky (ikonka s dvoma šípkami smerujúcimi proti sebe, viď. Obrázok č.5). Tým pádom je inštalácia rozšírenia a jeho modifikácií dokončená.

  Obrázok č.5 - Správa úprav
  Obrázok č.5 - Správa úprav

Odinštalovanie OCmod modifikácií jadra

 1. Rozklikneme sekciu Rozšírenia > Úpravy (viď Obrázok č.4), aby sme videli nainštalované modifikácie jadra.

 2. Rozšírenie, ktorého modifikácie chceme odmazať zaklikneme vľavo od názvu rozšírenia a stlačíme tlačítko koša (vpravo od tlačítka obnoviť v pravom hornom rohu obrazovky, viď. Obrázok č.5).

 3. Aby sa zmeny prejavili je potrebné kliknúť na tlačítko Obnoviť v pravom hornom rohu obrazovky (ikonka s dvoma šípkami smerujúcimi proti sebe, viď. Obrázok č.5). Tým pádom je odinštalovanie modifikácií jadra daného rozšírenia dokončená.