GoSMS

Rozšírenie GoSMS implementuje do OpenCartu českú SMS bránu GoSMS.cz. Rožšírenie je určené pre predajcov, ktorí chcú automaticky informovať svojich zákazníkov o zmene stavu ich objednávky alebo im poďakovať za uskutočnenú objednávku, prostredníctvom SMS správy.

Inštalácia pre OpenCart v1.5.x.x

 1. Pomocou stránky opencart-extension.eu si stiahnite rozšírenie s podporou OpenCartu v1.5.x.x.

 2. .zip archív rozbaľte. Po rozbalení sa v archíve nájdete zložku upload (viď Obrázok č.1).

  Obrázok č.1 - Obsah .zip archívu

  Obrázok č.1 - Obsah .zip archívu

 3. Pred inštaláciou rozšírenia je potrebné nainštalovať vQmod. Návod na inštaláciu je tu.

 4. Po dokončení inštalácie vQmodu, nahráme obsah zložky upload pomocou FTP klienta (napr. Total Commander, Filezilla) na FTP, kde je nainštalovaný e-shop (OpenCart v1.5.x.x). Ale POZOR, pre správnu funkčnosť rozšírenia je potrebné zachovať relatívne cesty k súborom rozšírenia.

 5. Následne sa prihlásime do admninistrácie OpenCartu a prejdeme do sekcie Rozšírenia -> Moduly. Ak ste doteraz postupovali správne, tak by ste medzi modulmi mali vidieť aj modul GoSMS (viď Obrázok č.2). Modul nainštalujte kliknutím na odkaz Inštalovať.

  Obrázok č.2 - Prehľad dostupných modulov

  Obrázok č.2 - Prehľad dostupných rozšírení

 6. Po úspešnej inštalácii modulu sa na mieste odkazu Inštalovať zobrazia dva nové odkazy: Upraviť a Odinštalovať (viď Obrázok č.3). Týmto krokom je inštalácia modulu úspešne dokončená.

  Obrázok č.3 - Prehľad dostupných modulov po úspešnej inštalácii modulu

  Obrázok č.3 - Prehľad dostupných modulov po úspešnej inštalácii modulu

Poznámka

Pri nesprávnom nastavení FTP klienta pri nahrávaní inštalačných súborov niekedy môže nastať situácia, že súbory pluginu budú nahraté s nedostatočnými užívateľskými právami a OpenCart k nim nebude vedieť pristupovať. Tento problém sa dá riešiť v administrácii OpenCartu pridelením práv v sekcii Systém/Používatelia/Používateľské skupiny.

Konfigurácia pre OpenCart v1.5.x.x

 1. Pred konfiguráciou rozšírenia je potrebné mať zaregistrovaný účet na GoSMS.cz.

 2. Po prihlásení do administrácie GoSMS.cz pod Vašim užívateľským účtom rozkliknite v menu položku API a na stránke dohľadajte nasledujúce údaje:

  • Klient ID (viď obrázok č.4)
  • Klient Secret (viď obrázok č.4)
  • SMS Kanál ID (viď obrázok č.5)

  Tieto údaje sú potrebné pre prepojenie OpenCart rozšírenia GoSMS s SMS bránou GoSMS.cz.

  Obrázok č.4 - Klient ID a Klient Secret

  Obrázok č.4 - Klient ID a Klient Secret

  Obrázok č.5 - Kanál ID

  Obrázok č.5 - ID SMS kanálu

 3. Následne sa prihlásime do administrácie OpenCartu. Prejdeme do sekcie Rozšírenia -> Moduly. Vyhľadáme modul GoSMS a u neho klikneme na odkaz Upraviť.

  Obrázok č.6 - Prehľad dostupných modulov

  Obrázok č.3 - Prehľad dostupných modulov

 4. Teraz je potrebné modul nakonfigurovať (viď Obrázok č. 7) a vytvoriť šablóny SMS správ pre jednotlivé stavy objednávky, u ktorých chceme zasielať SMS správu zákazníkom. Popis jednotlivých nastavení:

  1. Aktivácia/deaktivácia modulu
  2. Aktivácia/deaktivácia debug módu (v prípade, že je debug mód aktivovaný SMS zprávy sa fyzicky neodosielajú, ale odpovede z API GoSMS sa zapisujú do logovacieho súboru, ktorý nájdete v zložke system/logs/gosmslog.txt).
  3. Klient ID z administrácie GoSMS.cz
  4. Klient Secret z administrácie GoSMS.cz
  5. SMS kanál ID z administrácie GoSMS.cz
  6. Zobrazenie/zmazanie logovacieho súboru (tieto možnosti s zobrazia iba v prípade, že v logovacom súbore existuje nejaký záznam).
  7. Pridanie novej šablóny SMS zprávy k stavu. Šablónu SMS správy je možné vytvoriť ku ľubovolnému stavu objednávky.
  8. Ak máte viacjazyčný e-shop, tak je potrebné vytvoriť šablónu správy pre každý jazyk samostatne.
  9. Text SMS správy. Správa môže obsahovať makrá, ktoré budú v SMS správe nahradené reálnymi údajmi (napr. %ORDER_ID% pre ID objednávky).
  10. Stav objednávky, ktorému je šablóna priradená.
  11. Aktivácia/deaktivácia šablóny pre stav objednávky.
  12. Uloženie nastavení modulu

  Obrázok č.7 - Konfigurácia modulu GoSMS

  Obrázok č.7 - Konfigurácia modulu GoSMS