Heureka.cz

Heureka.cz je najväčší nákupný radca na českom internete. Je to služba, ktorá porovnáva ceny výrobkov a kvalitu internetových obchodov. Prevádzkovatelia e-shopov majú možnosť po registrácií pridávať svoj tovar do katalógu Heureky a získavať tak nových zákazníkov. Viac detailov o Heureke nájdete na ich stránkach.

Rozšírenie Heureka.cz pre OpenCart umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom generovať z Vášho e-shopu dáta pre import do katalógu Heureky. Je špecificky vyvinuté pre túto službu a preto umožňuje nastaviť všetko potrebné preto, aby sa Váš tovar čo najlepšie na Heureke zviditeľnil.

Vďaka modulu máte možnosť jednoducho:

 • nastaviť názvy produktov zvlášť pre Heureku (bez potreby meniť ich názvy vo Vašom eshope) podľa požiadaviek Heureky, aby bol tovar zaradený ku správnym produktom,
 • ušetriť čas hľadania povinných názvov produktov na Heureke vďaka integrovanej nápovede
 • jednoducho namapovať kategórie z Vášho eshopu na kategórie Heureky, aby bol tovar správne zaradený,
 • zvoliť, ktoré produkty (ne)budú exportované (u jednotlivých produktov alebo kategórií),
 • nastaviť dodaciu dobu, ceny za preklik a typ produktu pre kategórie alebo jednotlivé produkty,
 • nastaviť modul v jednom administračnom rozhraní pre viacero eshopov naraz vďaka podpore režimu multistore
 • exportovať aj nastavené parametre produktu, aby bolo možné zobrazovať Vaše produkty vo filtrovaní na Heureke
 • zistiť parametre, ktoré Vy alebo Váš programátor potrebujete pre ďalšie nastavenia (napr. automatického pregenerovávania výstupu pre Heureku pomocou CRONu)
 • generovať aj dostupnostný XML pre častejšie aktualizácie dostupnosti produktov.

Inštalácia pre OpenCart v2.3.x.x a v3.x.x.x

 1. Nahrajte súbory rozšírenia do Vášho eshopu pomocou postupu v sekcii Nahrávanie súborov.

 2. V administrácií OpenCartu prejdite do sekcie Rozšírenia -> Rozšírenia -> Katalógy produktov (viď Obrázok č.1).

  Obrázok č.1 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia
  Obrázok č.1 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia

 3. Ak ste doteraz postupovali správne, tak by ste medzi modulmi v tejto sekcii mali vidieť aj modul Heureka.cz (viď Obrázok č.2). Modul nainštalujte kliknutím na tlačidlo s ikonkou Plus (Inštalovať).

  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia
  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia

  Po úspešnej inštalácii modulu tlačidlo s ikonkou ceruzky (Upraviť) stmavne a po dokončení ďalšieho kroku ním bude možné konfigurovať nastavenia modulu.

 4. Nainštalujte modifikácie jadra OpenCartu potrebné pre správnu funkčnosť rozšírenia. Postup inštalácie týchto modifikácií nájdete v sekcii OCmod. Týmto krokom je inštalácia modulu úspešne dokončená.

Poznámka

Pri nesprávnom nastavení FTP klienta pri nahrávaní inštalačných súborov niekedy môže nastať situácia, že súbory pluginu budú nahraté s nedostatočnými užívateľskými právami a OpenCart k nim nebude vedieť pristupovať. Tento problém sa dá riešiť v administrácii OpenCartu pridelením práv v sekcii Systém/Používatelia/Používateľské skupiny.

Inštalácia pre OpenCart v2.0.0.0 - v2.2.0.0

Postup inštalácie pre tieto verzie OpenCartu je zhodný s postupom v kapitole Inštalácia pre OpenCart v2.3.x.x s tým rozdielom, že v kroku 3. je cesta k rozšíreniu iná. Rozšírenie treba hľadať v sekcií Rozšírenia -> Katalógy produktov:

Obrázok č.3 - Inštalácia rozšírenia
Obrázok č.3 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia v2.0.0.0-v2.2.0.0

Pozor

Pre správnu funkčnosť týchto verzií rozšírenia je nutné dodržať postupnosť krokov z kapitoly Inštalácia pre OpenCart v2.3.x.x a najprv nainštalovať rozšírenie (krok 3) a až následne nainštalovať modifikácie jadra OpenCartu pomocou OCmodu (krok 4). Inak veľmi pravdepodobne inštalácia OCmod zmien zlyhá. Ak sa tak stane aj napriek tomu, že ste kroky spravili v správnom poradí, je pravdepodobne problém v prístupových právach. V tom prípade postupujte podľa návodu v sekcii FAQ - často kladené otázky.

Konfigurácia

Modul je od základu navrhnutý a implementovaný tak, aby spĺňal požiadavky Heureky na vlastnosti produktového i dostupnostného XML feedu. Ale keďže výsledná kvalita exportovaných dát (podľa ktorej Heureka uprednostňuje niektorý tovar) závisí na konkrétnom nastavení Vášho eshopu a pluginu (prípadne i na forme v akej ukladáte dáta o produktoch) výrazne odporúčame si najprv tieto požiadavky prečítať.

V nasledujúcich kapitolách nájdete návod pre základné, ale i pokročilé nastavenie pluginu, aby ste dosiahli čo najlepšie kategorizovanie Vášho tovaru na Heureke a zvýšili tak celkový výsledný efekt.

Základné nastavenia

Úplne prvým krokom nastavení by malo byť stlačenie tlačidla Aktualizovať kategórie na záložke "Všeobecné" (viď Obrázok č.4). Okrem aktualizácie kategórií (viac o tejto téme v kapitole Mapovanie kategórií) sa načíta aj zoznam podporovaných dopravcov, ktorý budete potrebovať nastaviť.

Ďalej treba na záložke "Všeobecné" zmeniť stav pluginu zmeniť na zapnutý.

Obrázok č.4 - Aktualizovanie kategórií
Obrázok č.4 - Príklad nastavení

Aby bolo vôbec možné produktový XML súbor pre Heureku vygenerovať, musíte správne nastaviť minimálne nasledovné polia na záložke "Pre jednotlivé obchody" (ktorá sa ďalej delí na záložky ku každému obchodu, ktorý máte nastavený v administrácií, v prípade, že využívate režim multistore:

 • predvolenú dodaciu dobu,
 • predvolených dopravcov a poštovné,
 • menu exportu a
 • jazyk exportu.

Ak chcete generovať aj dostupnostný súbor, tak odporúčame vyplniť všetky údaje v sekcií "Nastavenia pre dostupnostný XML súbor".

Väčšina položiek by po prečítaní nápovied a textov na stránke nastavenia mala byť jasná okamžite (viď Obrázok č.5). Háčik môže byť u Meny exportu a Jazyka exportu v prípade, že eshop máte nastavený inak ako je štandardné. Ak teda napríklad máte nastavený jazyk eshopu na angličtinu, ale do nej ukladáte popisky píšete v slovenčine, musíte aj v Jazyku exportu vybrať angličtinu.

 1. Vyplňte horeuvedené polia (viď Obrázok č.4).

  Obrázok č.5 - Príklad nastavení
  Obrázok č.5 - Príklad nastavení
  Obrázok č.5 - Príklad nastavení
  Obrázok č.5 - Príklad nastavení
  Obrázok č.5 - Príklad nastavení

 2. Uložte nastavenia tlačidlom "Uložiť" Obrázok č.5 - tlačidlo Uložiť vpravo hore.

 3. Znovu otvorte nastavenia pluginu a na záložke ku obchodu kliknite na príslušné tlačidlo "Pregenerovať" (jedno je v časti pre produktový XML súbor a ďalšie dole v časti pre dostupnostný XML. Ak ste všetky povinné polia v bode 1. nastavili správne, tak by ste mali vidieť hlášku "Aktualizácia XML (feedu) bola úspešná." (viď Obrázok č.6).

  Obrázok č.6 - Hláška pri úspešnom generovaní XML súboru
  Obrázok č.6 - Hláška pri úspešnom generovaní XML súboru

 4. Následne by sa mala v políčku "Cesta k súboru (feedu)" objaviť cesta k vygenerovanému súboru pre daný obchod. Príklad je na Obrázku č.7.

  Obrázok č.7 - Príklad cesty ku XML
  Obrázok č.7 - Príklad cesty ku XML

 5. Cestu skopírujte a po registrácií a prihlásení do Heureky choďte do sekcie "Přidat obchod" a cestu nahrajte do poľa "URL XML importu" (viď Obrázok č.8).

  Obrázok č.8 - Zadávanie cesty XML v Heureke
  Obrázok č.8 - Zadávanie cesty v Heureke

Pokročilé nastavenia

Než si podrobnejšie popíšeme jednotlivé možnosti, ukážme si, kde sa k nastaveniam môžete dostať.

Ak je modul aktivovaný (Stav = zapnutý), tak ďalšie nastavenia nájdete:

 1. v každej z kategórií Vášho eshopu,
 2. u každého produktu vo Vašom eshope.

V kategóriách

Aby ste sa k nastaveniu dostali, musíte v menu kliknúť na Katalóg a Kategórie, vybrať si kategóriu, ktorej nastavenie chcete upraviť, a stlačiť tlačidlo Upraviť (viď Obrázok č.9).

Obrázok č.9 - Navigácia ku nastaveniam kategórie
Obrázok č.9 - Navigácia ku nastaveniam kategórie

Po prekliknutí na záložku Heureka.cz sa zobrazí nasledovná stránka s nastavením:

Obrázok č.10a - Nastavenia kategórie
Obrázok č.10b - Nastavenia kategórie
Obrázok č.10 - Nastavenia kategórie

U produktov

Aby ste sa k nastaveniu dostali, musíte v menu kliknúť na Katalóg a Produkty, vybrať si produkt, ktorého nastavenie chcete upraviť, a stlačiť tlačidlo Upraviť (viď Obrázok č.11).

Obrázok č.11 - Navigácia ku nastaveniam produktu
Obrázok č.11 - Navigácia ku nastaveniam produktu

Po prekliknutí na záložku Heureka.cz sa zobrazí nasledovná stránka s nastavením:

Obrázok č.12a - Nastavenia produktu
Obrázok č.12b - Nastavenia produktu
Obrázok č.12c - Nastavenia produktu
Obrázok č.12 - Nastavenia produktu

Priority

Ako ste si už určite všimli, Dodacia doba, Cena za preklik a Typ produktov je možné nastavovať na viacerých miestach, pričom do exportu sa ku každému tovaru uvádza len 1 hodnota. Preto je použitý nasledovný princíp priorít: Do exportu sa použije najvyššia vyplnená hodnota v poradí podľa nasledujúcej tabuľky priorít:

Priorita Zdroj
Najvyššia Hodnota v nastavení produktu
Stredná Predvolená hodnota kategógie
Najnižšia Predvolená hodnota modulu

Vďaka nemu máte možnosť nastaviť rozdielne hodnoty pre hociktorý výrobok alebo kategóriu s minimom klikania. Stačí nastaviť predvolenú hodnotu, ktorá platí pre väčšinu produktov, v nastaveniach modulu (viď Obrázok č.4) a následne toto predvolené nastavenie prepísať špecifickými hodnotami len u kategórií (Obrázok č.10) alebo produktov (Obrázok č.12), kde sa hodnoty odlišujú.

Takže ak máte napríklad eshop s 1000 produktami, kde 900 z nich získavate od veľkoobchodu na Slovensku s dodacou lehotou 5 dní a 100 produktov z kategórie napr. darčekových predmetov objednávate z Číny, kde naskladnenie trvá 3 týždne, nemusíte u všetkých klikať hodnotu zvlášť. V nastavení modulu väčšine nastavíte dodaciu dobu rovnú 5 a ďalej v nastavení kategórie darčekových predmetov zmeníte dodaciu dobu pre túto kategóriu na 21. Ak by niektoré z tých 100 produktov v tejto kategórií boli výnimočné, tak zase zmeníte dodaciu dobu už iba im.

Mapovanie kategórií

Pre správne zaradenie Vášho tovaru do katalógu Heureky sme pripravili možnosť namapovať kategórie z Vášho eshopu na kategórie, pod ktorými uvádza výrobky Heureka. V exporte sa potom použije kategória akú má Heureka (namapovaná) namiesto tej, pod ktorou je vo Vašom eshope.

Produkty by sa teda mali v Heureke zobrazovať aj v daných kategóriách a nie len vo fulltextovom vyhľadávaní, čo by hrozilo v prípade, že by ste mapovanie nespravili a algoritmus Heureky by to nezvládol.

Mapovanie nastavíte nasledovným postupom:

 1. Ako prvý krok treba načítať kategórie z Pricemanie tlačidlom Aktualizovať kategórie (viď Obrázok č.4). Tým sa naplní (prípadne aktualizuje) databáza dostupných kategórií Heureky, z ktorých si budete môcť vyberať v ďalších krokoch.

 2. V jednotlivých kategóriách začnite do poľa Kategória z Heureka.cz (viď Obrázok č.10) písať text, ktorý by ste v názve kategógie v Pricemanii očakávali. Modul vám potom ponúkne všetky kategórie načítané z Pricemanie, ktoré text obsahujú (viď Obrázok č.13).

  Obrázok č.13 - Nastavenia mapovania kategórie
  Obrázok č.13 - Nastavenia mapovania kategórie

 3. Vyberte si hodiaciu sa kategóriu a nastavenie uložte, prípadne vyberte iný text a nájdite lepšiu kategóriu.

 4. Postup môžete použiť aj pre jednotlivé produkty, kde chcete použiť iné mapovanie ako je nastavené pre kategóriu vo Vašom eshope v ktorej sa nachádza.

Tip

Všimnite si, že po vybratí Heureka kategórie sa, v prípade, že pre túto kategóriu Heureka mala zverejnené povinné názvy, text z tejto stránky zobrazí ako nápoveda pre pole Názov pre Heureku (č. 1 na obrázku č.12), aby ste nemuseli plytvať čas na vyhľadávanie na ich stránke.

Info

V prípade, že po namapovaní kategórie sa nápoveda nezmení, je pravdepodobné, že Heureka k danej kategórií žiadny špeciálny názov nemá predpísaný. Ale je možné, že medzi vydaním poslednej verzie tohto rozšírenia a súčasnosťou povinný názov pridali, čo sa bez aktualizácie rozšírenia v nápovede neprejaví, keďže formát v ktorom Heureka dáta zverejňuje nie je možné jednoducho strojovo spracovať. Preto sa raz za čas budeme snažiť rozšírenie aktualizovať podľa aktuálneho stavu ich zoznamu. Ak sa Vám zdá, že dáta v rozšírení už nie sú aktuálne, môžete nás na to upozorniť na kontaktoch v stránke Podpora.

Vynechanie produktov z exportu

V prípade, že z nejakého dôvodu nechcete niektoré výrobky zaradiť do katalógu Heureky, tak stačí nastaviť u kategórie (Obrázok č.10) alebo produktu (Obrázok č.12) hodnotu v poli Export produktu(ov) na Zakázaný export produktu(ov z kategórie).

Automatické pregenerovávanie

Je vhodné mať vygenerovaný súbor pre Heureku čo najaktuálnejší, ale manuálne pregenerovávanie tlačidlom Pregenerovať by bolo nepraktické. Preto máte možnosť túto úlohu automatizovať napríklad pomocou CRONu, pre ktorý budete potrebovať cesty k skriptu, ktorý generuje XML súbory pre Heureku. Túto cestu nájdete v poli Cesta k skriptu na generovanie feedu (viď Obrázok č.5 dole).

Pýtate sa, prečo sa vygenerovaný XML súbor neobnovuje sám, keď zmeníte cenu tovaru alebo pridáte nový?


Dôvodom je, že ak budete mať tých produktov tisícky môže každé generovanie trvať pomerne dlho. A to by pri každej zmene na karte produktu alebo jeho založení dosť spomalovalo prácu s OpenCartom (užívateľ by po uložení zmien musel vždy čakať kým skončí generovanie, pri 100 zmenách by sa generovalo XML 100 krát). Preto sú dostupné dve varianty buď manuálne pregenerovanie z karty rozšírenia (zmeny sa prejavia v XML hneď) alebo varianta s pomocou cronu, tam si môžete potom už bez problému nastaviť v akom intervale sa bude XML automaticky generovať.