Pricemania.cz

Pricemania.cz je služba, ktorá porovnáva ceny výrobkov a kvalitu internetových obchodov. Prevádzkovatelia e-shopov majú možnosť po registrácií pridávať svoj tovar do katalógu Pricemanie a získavať tak nových zákazníkov. Viac detailov o jej výhodách nájdete na ich stránkach.

Rozšírenie Pricemania.cz pre OpenCart umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom generovať z Vášho e-shopu dáta pre import do katalógu Pricemanie. Je špecificky vyvinuté pre túto službu a preto umožňuje nastaviť všetko potrebné preto, aby sa Váš tovar čo najlepšie na Pricemanii zviditeľnil.

Vďaka modulu máte možnosť jednoducho:

  • namapovať kategórie z Vášho eshopu na kategórie Pricemanie, aby bol tovar správne zaradený,
  • zvoliť, ktoré produkty (ne)budú exportované (u jednotlivých produktov alebo kategórií),
  • nastaviť dostupnosť a poštovné zvlášť pre kategórie alebo jednotlivé produkty,
  • generovať URL parameter pre sledovanie konverzií,
  • zistiť parametre, ktoré Vy alebo Váš programátor potrebujete pre ďalšie nastavenia (napr. Pricemanie alebo automatického pregenerovávania výstupu pre Pricemaniu pomocou CRONu).

Inštalácia a konfigurácia

Pri inštalácií a konfigurácií postupujte podľa postupu pre rozšírenie Pricemania.sk, keďže postup a nastavenia sú zhodné s týmto rozšírením.