Pricemania.sk

Pricemania.sk je služba, ktorá porovnáva ceny výrobkov a kvalitu internetových obchodov. Prevádzkovatelia e-shopov majú možnosť po registrácií pridávať svoj tovar do katalógu Pricemanie a získavať tak nových zákazníkov. Viac detailov o jej výhodách nájdete na ich stránkach.

Rozšírenie Pricemania.sk pre OpenCart umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom generovať z Vášho e-shopu dáta pre import do katalógu Pricemanie. Je špecificky vyvinuté pre túto službu a preto umožňuje nastaviť všetko potrebné preto, aby sa Váš tovar čo najlepšie na Pricemanii zviditeľnil.

Vďaka modulu máte možnosť jednoducho:

 • namapovať kategórie z Vášho eshopu na kategórie Pricemanie, aby bol tovar správne zaradený,
 • zvoliť, ktoré produkty (ne)budú exportované (u jednotlivých produktov alebo kategórií),
 • nastaviť dostupnosť a poštovné zvlášť pre kategórie alebo jednotlivé produkty,
 • generovať URL parameter pre sledovanie konverzií,
 • zistiť parametre, ktoré Vy alebo Váš programátor potrebujete pre ďalšie nastavenia (napr. Pricemanie alebo automatického pregenerovávania výstupu pre Pricemaniu pomocou CRONu).

Inštalácia pre OpenCart v2.3.x.x

 1. Nahrajte súbory rozšírenia do Vášho eshopu pomocou postupu v sekcii Nahrávanie súborov.

 2. Nainštalujte modifikácie jadra OpenCartu potrebné pre správnu funkčnosť rozšírenia. Postup inštalácie týchto modifikácií nájdete v sekcii OCmod.

 3. V administrácií OpenCartu prejdite do sekcie Rozšírenia -> Rozšírenia -> Katalógy produktov (viď Obrázok č.1).

  Obrázok č.1 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia
  Obrázok č.1 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia

 4. Ak ste doteraz postupovali správne, tak by ste medzi modulmi v tejto sekcii mali vidieť aj modul Pricemania.sk (viď Obrázok č.2). Modul nainštalujte kliknutím na tlačidlo s ikonkou Plus (Inštalovať).

  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia
  Obrázok č.2 - Inštalácia rozšírenia

 5. Po úspešnej inštalácii modulu tlačidlo s ikonkou ceruzky (Upraviť) stmavne a bude možné konfigurovať nastavenia modulu. Týmto krokom je inštalácia modulu úspešne dokončená.

Poznámka

Pri nesprávnom nastavení FTP klienta pri nahrávaní inštalačných súborov niekedy môže nastať situácia, že súbory pluginu budú nahraté s nedostatočnými užívateľskými právami a OpenCart k nim nebude vedieť pristupovať. Tento problém sa dá riešiť v administrácii OpenCartu pridelením práv v sekcii Systém/Používatelia/Používateľské skupiny.

Inštalácia pre OpenCart v2.0.0.0 - v2.2.0.0

Postup inštalácie pre tieto verzie OpenCartu je zhodný s postupom v kapitole Inštalácia pre OpenCart v2.3.x.x s tým rozdielom, že v kroku 3. je cesta k rozšíreniu iná. Rozšírenie treba hľadať v sekcií Rozšírenia -> Katalógy produktov:

Obrázok č.3 - Inštalácia rozšírenia
Obrázok č.3 - Navigácia k nastaveniam rozšírenia v2.0.0.0-v2.2.0.0

Konfigurácia pre OpenCart v2.x.x.x

Modul je od základu navrhnutý a implementovaný tak, aby spĺňal požiadavky Pricemanie na vlastnosti XML feedu. Ale keďže výsledná kvalita exportovaných dát (podľa ktorej Pricemania uprednostňuje niektorý tovar) závisí na konkrétnom nastavení Vášho eshopu a pluginu (prípadne i na forme v akej ukladáte dáta o produktoch) výrazne odporúčame si najprv tieto požiadavky prečítať.

V nasledujúcich kapitolách nájdete návod pre základné, ale i pokročilé nastavenie pluginu, aby ste dosiahli čo najlepšie kategorizovanie Vášho tovaru na Pricemanii a zvýšili tak celkový výsledný efekt.

Základné nastavenia

Aby bolo vôbec možné XML súbor pre Pricemaniu vygenerovať, musíte správne nastaviť minimálne tieto polia:

 • predvolenú dostupnosť,
 • predvolené poštovné,
 • menu exportu,
 • jazyk exportu a
 • stav pluginu zmeniť na zapnutý.

Väčšina položiek by po prečítaní nápovied a textov na stránke nastavenia mala byť jasná okamžite (viď Obrázok č.4). Háčik môže byť u Meny exportu a Jazyka exportu v prípade, že eshop máte nastavený inak ako je štandardné. Ak teda napríklad máte nastavený jazyk eshopu na angličtinu, ale do nej ukladáte popisky píšete v slovenčine, musíte aj v Jazyku exportu vybrať angličtinu.

 1. Vyplňte horeuvedené polia (viď Obrázok č.4).

  Obrázok č.4 - Príklad nastavení
  Obrázok č.4 - Príklad nastavení

 2. Uložte nastavenia tlačidlom "Uložiť" Obrázok č.5 - tlačidlo Uložiť vpravo hore.

 3. Znovu otvorte nastavenia pluginu a kliknite na tlačidlo "Pregenerovať". Ak ste všetky povinné polia v bode 1. nastavili správne, tak by ste mali vidieť hlášku "Aktualizácia XML (feedu) pre Pricemaniu bola úspešná." (viď Obrázok č.6).

  Obrázok č.6 - Hláška pri úspešnom generovaní XML súboru
  Obrázok č.6 - Hláška pri úspešnom generovaní XML súboru

 4. Následne by sa mala v políčku "Cesta k súboru (feedu)" objaviť cesta k vygenerovanému súboru. Príklad je na Obrázku č.7.

  Obrázok č.7 - Príklad cesty ku XML
  Obrázok č.7 - Príklad cesty ku XML

 5. Cestu skopírujte a po registrácií a prihlásení do Pricemanie choďte do sekcie Správa produktov na stránku XML súbor a cestu nahrajte do poľa "URL adresa k XML súboru" (viď Obrázok č.8).

  Obrázok č.8 - Zadávanie cesty v Pricemanii
  Obrázok č.8 - Zadávanie cesty v Pricemanii

Pokročilé nastavenia

Než si podrobnejšie popíšeme jednotlivé možnosti, ukážme si, kde sa k nastaveniam môžete dostať.

Ak je modul aktivovaný (Stav = zapnutý), tak ďalšie nastavenia nájdete:

 1. v každej z kategórií Vášho eshopu,
 2. u každého produktu vo Vašom eshope.

V kategóriách

Aby ste sa k nastaveniu dostali, musíte v menu kliknúť na Katalóg a Kategórie, vybrať si kategóriu, ktorej nastavenie chcete upraviť, a stlačiť tlačidlo Upraviť (viď Obrázok č.9).

Obrázok č.9 - Navigácia ku nastaveniam kategórie
Obrázok č.9 - Navigácia ku nastaveniam kategórie

Po prekliknutí na záložku Pricemania.sk sa zobrazí nasledovná stránka s nastavením:

Obrázok č.10 - Nastavenia kategórie
Obrázok č.10 - Nastavenia kategórie

U produktov

Aby ste sa k nastaveniu dostali, musíte v menu kliknúť na Katalóg a Produkty, vybrať si produkt, ktorého nastavenie chcete upraviť, a stlačiť tlačidlo Upraviť (viď Obrázok č.11).

Obrázok č.11 - Navigácia ku nastaveniam produktu
Obrázok č.11 - Navigácia ku nastaveniam produktu

Po prekliknutí na záložku Pricemania.sk sa zobrazí nasledovná stránka s nastavením:

Obrázok č.12 - Nastavenia produktu
Obrázok č.12 - Nastavenia produktu

Priority

Ako ste si už určite všimli, Dostupnosť a Poštovné je možné nastavovať na viacerých miestach, pričom do exportu sa ku každému tovaru uvádza len 1 hodnota. Preto je použitý nasledovný princíp priorít: Do exportu sa použije najvyššia vyplnená hodnota v poradí podľa nasledujúcej tabuľky priorít:

Priorita Zdroj
Najvyššia Hodnota v nastavení produktu
Stredná Predvolená hodnota kategógie
Najnižšia Predvolená hodnota modulu

Vďaka nemu máte možnosť nastaviť rozdielne hodnoty pre hociktorý výrobok alebo kategóriu s minimom klikania. Stačí nastaviť predvolenú hodnotu, ktorá platí pre väčšinu produktov, v nastaveniach modulu (viď Obrázok č.4) a následne toto predvolené nastavenie prepísať špecifickými hodnotami len u kategórií (Obrázok č.10) alebo produktov (Obrázok č.12), kde sa hodnoty odlišujú.

Takže ak máte napríklad eshop s 1000 produktami, kde 900 z nich získavate od veľkoobchodu na Slovensku s dodacou lehotou 5 dní a 100 produktov z kategórie napr. darčekových predmetov objednávate z Číny, kde naskladnenie trvá 3 týždne, nemusíte u všetkých klikať hodnotu zvlášť. V nastavení modulu väčšine nastavíte dostupnosť rovnú 5 a ďalej v nastavení kategórie darčekových predmetov zmeníte dostupnosť pre túto kategóriu na 21. Ak by niektoré z tých 100 produktov v tejto kategórií boli výnimočné, tak zase zmeníte dostupnosť už iba im.

Mapovanie kategórií

Pre správne zaradenie Vášho tovaru do katalógu Pricemanie sme pripravili možnosť namapovať kategórie z Vášho eshopu na kategórie, pod ktorými uvádza výrobky Pricemania. V exporte sa potom použije kategória akú má Pricemania (namapovaná) namiesto tej, pod ktorou je vo Vašom eshope.

Produkty by sa teda mali v Pricemanii zobrazovať aj v daných kategóriách a nie len vo fulltextovom vyhľadávaní, čo by hrozilo v prípade, že by ste mapovanie nespravili a algoritmus Pricemania by to nezvládol.

Mapovanie nastavíte nasledovným postupom:

 1. Ako prvý krok treba načítať kategórie z Pricemanie tlačidlom Aktualizovať kategórie (viď Obrázok č.13). Tým sa naplní databáza dostupných kategórií, z ktorých si budete môcť vyberať v ďalších krokoch.

  Obrázok č.13 - Nastavenia modulu
  Obrázok č.13 - Nastavenia modulu

 2. V jednotlivých kategóriách začnite do poľa Kategória z Pricemania.sk (viď Obrázok č.10) písať text, ktorý by ste v názve kategógie v Pricemanii očakávali. Modul vám potom ponúkne všetky kategórie načítané z Pricemanie, ktoré text obsahujú (viď Obrázok č.14).

  Obrázok č.14 - Nastavenia mapovania kategórie
  Obrázok č.14 - Nastavenia mapovania kategórie

 3. Vyberte si hodiaciu sa kategóriu a nastavenie uložte, prípadne vyberte iný text a nájdite lepšiu kategóriu.

 4. Postup môžete použiť aj pre jednotlivé produkty, kde chcete použiť iné mapovanie ako je nastavené pre kategóriu vo Vašom eshope v ktorej sa nachádza.

Vynechanie produktov z exportu

V prípade, že z nejakého dôvodu nechcete niektoré výrobky zaradiť do katalógu Pricemanie, tak stačí nastaviť u kategórie (Obrázok č.10) alebo produktu (Obrázok č.12) hodnotu v poli Export produktu(ov) na Zakázaný export produktu(ov z kategórie).

URL parameter pre sledovanie konverzií

Pokiaľ chcete sledovať konverzie z Pricemanie pomocou nejakého analytického nástroja, máte možnosť si v administračnom rozhraní nastaviť doplňujúci parameter pre trackovanie konverzií a ten skopírovať do poľa URL parameter (viď Obrázok č.4). Modul ho potom bude doplňovať do URL odkazov na produkty.

Automatické pregenerovávanie

Je vhodné mať vygenerovaný súbor pre Pricemaniu čo najaktuálnejší, ale manuálne pregenerovávanie tlačidlom Pregenerovať (viď Obrázok č.13) by bolo nepraktické. Preto máte možnosť túto úlohu automatizovať napríklad pomocou CRONu, pre ktorý budete potrebovať cestu k skriptu, ktorý generuje XML súbor pre Pricemaniu. Túto cestu nájdete v poli Cesta k skriptu na generovanie feedu (viď Obrázok č.4 dole).

Pýtate sa, prečo sa vygenerovaný XML súbor neobnovuje sám, keď zmeníte cenu tovaru alebo pridáte nový?


Dôvodov je viacero:

 1. Ak budete mať tých produktov tisícky môže každé generovanie trvať pomerne dosť času. A to by pri každej zmene na karte produktu alebo jeho založení dosť spomalovalo prácu s OpenCartom (užívateľ by po uložení zmien musel vždy čakať kým skončí generovanie, pri 100 zmenách by sa generovalo XML 100 krát). Preto sú dostupné dve varianty buď manuálne pregenerovanie z karty rozšírenia (zmeny sa prejavia v XML hneď) alebo varianta s pomocou cronu, tam si môžete potom už bez problému nastaviť v akom intervale sa bude XML automaticky generovať.

 2. Pricemania požaduje cachovanie XML súboru. Toto rozšírenie vygeneruje XML (manuálne alebo cronom) a vy zadáte do administrácie pricemanie, cestu priamo na už vygenerovaný XML súbor, XML sa negeneruje až počas volania toho url. Je to popísané aj v ich dokumentácii. Presne tak rozšírenie funguje a generuje aj .crc súbor pre kontrolný súčet.

 3. Pricemania robí import XML v intervaloch raz za hodinu, takže aj keby vygenerujete nové XML hneď po zmene/pridaní produktu, tak na pricemanii sa to aj tak prejaví až keď prebehne aktualizácia XML na ich strane.